Đoàn địa chất 501
Đoàn địa chất 505
Đoàn địa chất 506
luat
Cơ quan Liên đoàn
Lich cong tac tuan
Chúc mừng năm mới
Từ ngày 9-11/7/2020, tại Nghệ An, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức kiểm tra thực địa Đề án Lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1, tỉnh Nghệ An. Thành phần Đoàn công tác gồm các đồng chí Trần Văn Thảo - Liên đoàn trưởng, đồng chí Dương Ngọc Tình - Trưởng Phòng Kỹ thuật, đồng chí Bùi Xuân Kiều - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Đồng chí Nguyễn Cảnh Nho - Đoàn trưởng Đoàn Địa chất 505.

Kiểm tra công tác điều tra chi tiết

 

 

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác điều tra chi tiết hoá tại các khu Tiến Thành và Suối Khổ; kiểm tra công tác thi công hào, vỉa lộ, xem xét đặc điểm địa chất và khoáng sản tại các vết lộ T.605, H55, H56, H58, H59 (thuộc khu Tiến Thành) và C1816, H27, H28, H41 (thuộc khu Suối Khổ); Kiểm tra công tác đo địa vật lý tại khu Suối Khổ. 

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra các dạng tài liệu mô tả, thiết đồ công trình, công tác lấy mẫu, các tài liệu văn phòng thực địa, tài liệu thực tế địa chất, sơ đồ dự kiến bố trí công trình, kết quả đo địa vật lý… công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và công tác dân vận.

Kết quả cho thấy công tác thi công trình có hiệu quả khá cao, hầu hết đều bắt được đối tượng, phương vị và vị trí phù hợp. Hào đào đúng quy cách, được chống chèn đầy đủ đảm bảo an toàn lao động. Công tác lấy mẫu, thu thập tài liệu, mô tả, vẽ thiết đồ có chất lượng khá tốt, rõ đối tượng, phù hợp với thực tế. Sau khi thi công xong, lấy mẫu, đo vẽ địa chất được san lấp hoàn trả mặt bằng đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Kết quả điều tra chi tiết hoá đã khoanh định trên mặt được 3 đới khoáng hoá vàng, khu Tiến Thành 01 đới, khu Suối Khổ 02 đới. Các thân khoáng vàng ở đây bao gồm các mạch, hoặc đới mạng mạch phát triển dọc theo đới dập vỡ, khe nứt trong các đá trầm tích, trầm tích phun trào sét bột kết, tuf ryolit của hệ tầng Đồng Trầu. Chiều dày các thân khoáng từ 0,6m đến 3,0 m. Kết quả phân tích mẫu có hàm lượng vàng từ 1g/tấn đến 5g/tấn, có mẫu đạt hàm lượng >10g/tấn.

 Các dạng tài liệu thu thập tại thực địa đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với thực tế. Bản đồ tài liệu thực tế đã được thành lập bản giấy và số, đã cập nhật các kết quả thực hiện. Các bản vẽ thiết đồ, mô tả công trình thành lập đúng quy định, có chất lượng tốt, đảm bảo phù hợp với thực tế, khách quan, trung thực. Các tài liệu đo địa vật lý được ghi chép cẩn thận, kiểm tra, chỉnh lý, xử lý kịp thời.

Chủ nhiệm đề án Lê Văn Hoàn và các cán bộ kỹ thuật báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ những kết quả đã thực hiện được, những công việc tiếp theo và những đề xuất, kiến nghị.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến của các cán bộ kỹ thuật, đồng chí Liên đoàn trưởng Trần Văn Thảo nhận xét, kết luận như sau:

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những cố gắng của các tổ thi công tại thực địa. Mặc dù điều kiện làm việc khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đặc điểm địa chất, khoáng sản phức tạp, yêu cầu tiến độ cao… nhưng các viên chức và người lao động đã khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức thi công được thực hiện theo trình tự đề ra. Các hạng mục công việc được tiến hành tuần tự, tuân thủ đúng quy trình, quy định, theo Đề án đã được phê duyệt. Công tác sắp xếp, phân công nhiệm vụ, sinh hoạt tập thể tại đề án được thực hiện tốt, công tác ATLĐ và VSMT được bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự và mối quan hệ tốt với địa phương nơi công tác.

Công tác điều tra chi tiết hoá đạt kết quả tốt, hiệu quả thi công công trình cao. Các dạng tài liệu thu thập đảm bảo yêu cầu, có chất lượng, phù hợp với thực tế đảm bảo khách quan, tin cậy. Kết quả công tác điều tra chi tiết hoá đã phát hiện và từng bước làm rõ các đới khoáng hoá vàng gốc có triển vọng với quy mô tương đối lớn, hàm lượng đạt khá cao. Đoàn kiểm tra cũng rất phấn khởi khi các viên chức tham gia thi công Đề án đều khỏe mạnh, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương có tình thần thương yêu, tương trợ lẫn nhau.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi công vẫn còn một số tồn tại nhất định. Để tiếp tục triển khai Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Khối lượng công việc còn nhiều, nhiều hạng mục, công tác tổng hợp, xử lý tài liệu cần phải khẩn trương, kịp thời. Chủ nhiệm đề án: cần tổ chức, bố trí, phân công hợp lý nhân lực, công việc, đẩy nhanh tiến độ; thực hiện đồng bộ, đầy đủ các hạng mục công việc; đề xuất điều chỉnh kịp thời những khối lượng công việc theo yêu cầu thực tế địa chất khoáng sản và điều kiện thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ, khả thi.

- Đối với công tác đo vẽ địa chất và điều tra chi tiết: cần tập trung lực lượng, tránh phân tán, đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra chi tiết; bổ sung đầy đủ các lộ trình theo các tuyến địa vật lý. Hoàn thành công tác đo vẽ địa chất thực địa trước mùa mưa.

- Đối với công trình khai đào: cần lấy đầy đủ mẫu cho các đối tượng khoáng hoá. Các công trình hào gặp đá quá cứng khó đào, khó thi công bằng máy, cần cố gắng làm rõ đối tượng, đảm bảo lấy mẫu, thu thập tài liệu. Lưu ý, khoảng cách hào cần bố trí hợp lý, công tác lấp công trình cần thực hiện ngay sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, lấy mẫu, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng để đảm bảo an toàn.

- Công tác lấy mẫu phải đảm bảo tính đại diện cho đối tượng, ưu tiên đới khoáng hoá chính, lấy đầy đủ mẫu cho các đới biến đổi, đới vi mạch. Công tác gửi phân tích mẫu cần chọn lọc để đảm bảo hiệu quả. Khối lượng mẫu rãnh và mẫu nung luyện hạn chế, nên xem xét bổ sung tăng. Kịp thời gửi các loại mẫu để gia công, phân tích.

- Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ tài sản, máy móc thiết bị, giảm thiểu những thiệt hại, sự cố do chủ quan. Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, sai sót.

Đoàn kiểm tra cũng đã trao các phần quà của Liên đoàn, Công đoàn Liên đoàn cho các tổ thi công tại thực địa nhằm động viên, khuyến khích viên chức và người lao động hăng say, nhiệt tình trong công việc.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA THỰC ĐỊA

 

Kiểm tra công tác thi công hào

 

Kiểm tra công tác thu thập công trình lò cũ

 

Kiểm tra công tác đo địa vật lý

 

Chuyển quân xa phải thuê người cõng vật tư,
dụng cụ, thiết bị, lương thực và cõng mẫu

 

Trao các phần quà cho các tổ thi công tại thực địa

Tin, ảnh: DNT


TCHC  (Cập nhật ngày 13-07-2020)    Các tin liên quan:
  Hội nghị tập huấn kỹ thuật Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tại một số khu vực có dị thường phóng xạ trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác hại của môi trường phóng xạ” (18-06-2020)
  Kiểm tra thực địa Đề án thành phần "Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1" năm 2020 (02-06-2020)
  ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀNG VÀ CÁC KHOÁNG SẢN ĐI KÈM PHẦN PHÍA ĐÔNG BẮC ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG” NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ (19-05-2020)
  Kiểm tra thi công thực địa Đề án thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa năm 2019 (06-05-2019)
  Kiểm tra thực địa và hồ sơ nghiệm thu cấp cơ Đề án thành phần: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1 (24-12-2018)
     TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
     Video
     THÔNG BÁO
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Công đoàn Kỹ thuật Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T4-2021)
 • Đảng viên và quần chúng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tuyến toàn Quốc ngày 27,28 tháng 3 năm 2021
 • Đ/c Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng uỷ, Liên đoàn trưởng phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị CBVC Đoàn Địa chất 505 về tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức Giải bóng đá MINI chào mứng các Hội nghị đầu năm 2021 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T2-2021)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cùng các đơn vị trong Khối Cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Binh Định ký giao ước thi đua năm 2021
 • Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Đoàn Địa chất 501 (01/01/1976-01/01/2021)
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật khảo sát lập kế hoạch thăm dò nâng cấp nâng cấp, thi công thăm dò nâng cấp khoáng sản đá bazan trụ, bazan khối tại xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai¬ (T12-2020)
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý Đề án thành phần
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý Đề án thành phần
 • Ảnh chụp lưu niệm Buổi gặp mặt, toạ đàm Kỷ niệm 45 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2020)
 • Đ/c Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (người số 2 tính từ bên trái) thăm hỏi và tặng quà các viên chức Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, bị bệnh hiểm nghèo, hiện đang điều trị.
 • Vui tết Trung thu năm 2020
 • Các Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2020 (25-9-2020)
 • Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (T6-2020)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà tại thực địa Tổ Kỹ thuật Đề án thành phần
 • Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (T5-2020)
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (ngày 04-02-2020)
 • Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, Lãnh đạo Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chúc Tết cán bộ hưu trí Liên đoàn
 • Lãnh đạo Liên đoàn chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhân dịp đầu xuân Canh Tý năm 2020
 • Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 chức danh: Liên đoàn trưởng (T01-2020)
 • Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý lãnh đạo cấp phòng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T12-2019)
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý năm 2019 (T12)
 • Đội bóng đá đạt giải nhất Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Các đội bóng đá tham gia Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Khai mạc Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm với viên chức về nghỉ chế độ (T10/2019)
 • Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019
 • Bàn giao công tác Đoàn trưởng Đoàn Điạ chất 501 (T5-2019)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Con Cuông 1 đang thi công tại thực địa (T5-2019)
 • Lãnh đạo và phòng Kỹ thuật Liên đoàn kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Tập thể Tổ Đề án vàng Xã Tư, tỉnh Quảng Nam thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể Tổ Đề án thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Sông Hồng thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Con Cuông 1 thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Chính quyền và Công đoàn Liên đoàn tổ chức vận chuyển, sắp xếp mẫu lưu địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2019)
 • Đồng chí Đỗ Cảnh Dương Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T3-2019
 • Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 Chủ tịch Công đoàn Tổng cục và Liên đoàn trưởng tặng hoa chị em Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T1-2019)
 • Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, chủ trì Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chức danh: Liên đoàn trưởng (T1-2019)
 • Đoàn công tác Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm tại trung tâm điều hành Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tập thể nữ công Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tổng cục ĐC&KS Việt Nam tổ chức nghiệm thu CQL, kết quả thực KH năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” do Liên đoàn hiện (T11-2018)
 • Sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T11-2018)
 • Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng chủ trì các Hội nghị lấy phiếu bổ nhiệm Đoàn trưởng tại Đoàn Địa chất 505 (T9-2018)
 • Hội thao Khối thi đua các cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định  năm 2018
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn (T8-2018)
 • Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Liên đoàn Địa chất Đông bắc và Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đồng chí Trấn Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đại diện Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận giải nhất môn bóng bàn (T8-2018)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao tại FLC Quy Nhơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (T8-2018)
 • Tổ kiểm tra Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Kiểm tra thực địa đợt 1 năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T5-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tặng quà cho các Tổ Công đoàn thi công thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”. (T5-2018)
 • Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng quà cho tổ khoan Đoàn Địa chất 505 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đang thi công thực địa Đề án
 • Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Địa chất, Khóa 58, hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” sửa đổi, bổ sung năm 2018 (T4-2018)
 • Lãnh đạo Liên đoàn trao Giải Bóng đá mini lần thứ 1 cho Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức chào mừng các hội nghị Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ và mừng xuân Mậu Tuất 2018 (T3-2018)
 • Lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao công tác Công đoàn Liên đoàn, Nhiệm kỳ 2017-2020 (T10_2017)
 • Đồng chí Lại Hồng Thanh Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Lãnh đạo Liên đoàn và Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch kiểm tra thực địa đề án
 • Đoàn Chuyên gia Nhật Bản đến thăm xã giao với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T7-2017)
 • Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình triển khai thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”(T7-2017)
 • Công đoàn Cơ quan và Đoàn thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia xếp mẫu
 • Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 5_2017)
 • Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia hiến máu tình nguyện ngày 12/4/2017
 • Trần Văn Thảo, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 (14-3-2017)
 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (12-3-2017)
 • Lãnh đao Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận Cờ thi đua năm 2016 Khối cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định (T3-2017)
 • Giải bóng đá mini chào mừng Đại đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ khóa IV nhiệm kỳ 2017-2021
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn (T11-2016)
 • Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ gặp mặt đại diện Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (11-11-2016)
 • Đ/c Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhì hội thi
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1” (T5-2016)
 • Hội thảo kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1”
 • Phòng Truyền thống - Bảo tàng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 11 -2015).
 • Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Đoàn công tác số 5, Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Liên đoàn năm 2015
 • Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Lãnh đạo Liên đoàn làm việc với Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tiếp Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đến làm việc tại Liên đoàn
 • Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 3-2011)
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn (22-11_1975_22-11-2010)
Portal BD
hop thu dien tu
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Truy cập hôm nay:               123
  Truy cập tuần này:               643
  Truy cập tháng này:               943
  Số lượt truy cập: 211847
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ
Địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256 3846 768; Fax: 0256 3847 031.
Email: lddcttb@monre.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn trưởng Trần Văn Thảo
Giấy phép số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cấp ngày 05 tháng 6 năm 2015