Đoàn địa chất 501
Đoàn địa chất 505
Đoàn địa chất 506
luat
Cơ quan Liên đoàn
Lich cong tac tuan
Chúc mừng năm mới
Từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, Đoàn công tác Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã kiểm tra công tác thi công thực địa Đề án: “Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía đông bắc đứt gãy Sông Hồng” tại khu vực Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Thành phần Đoàn công tác gồm các đồng chí Trần Văn Thảo, Liên đoàn trưởng, đồng chí Võ Quang Bình, Phó Liên đoàn trưởng, đồng chí Dương Ngọc Tình, Trưởng Phòng Kỹ thuật, đồng chí Phan Thanh Nghị, Đoàn trưởng Đoàn Địa chất 501

Kiểm tra công trình Hào THP.H04

 

 

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác thi công vỉa lộ, xem xét đặc điểm địa chất và khoáng sản tại các vết lộ THP.VL367, LĐ.VL3401, LĐ.VL2386, LĐ.VL2843, LĐ.VL2759; kiểm tra thi công công trình hào THP.H04 và THP.H06; kiểm tra vị trí dự kiến mở các lỗ khoan máy và xem xét, tìm hiểu đặc điểm khoáng sản tại một số giếng khai thác vàng cũ của dân.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra công tác gia công mẫu và xem xét các dạng tài liệu văn phòng thực địa: nhật ký địa chất tỷ lệ 1/10.000 khu Làng Đầu, nhật ký địa chất tỷ lệ 1/ 2.000 tiểu khu Thôn Phào, các bản vẽ vết lộ, công trình hào, bản đồ tài liệu thực tế địa chất, sơ đồ dự kiến công trình khoan máy, các sổ ghi chép, công tác mẫu… công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và công tác dân vận.

Kết quả cho thấy công tác thi công vỉa lộ được thực hiện nghiêm túc, các vết lộ được dọn sạch, cắm bảng tole ghi số hiệu bằng sơn đỏ, dễ nhìn, đễ quan sát các đối tượng địa chất, thuận tiện cho việc lấy mẫu, thu thập tài liệu đảm bảo độ tin cậy theo quy định. Các thân khoáng vàng gồm tập hợp các mạch, vi mạch thạch anh-sulphyr phân bố trong các đá phiến thạch anh-sericid hoặc cát kết lục nguyên, gây nên biến đổi nhiệt dịch tương đối mạnh. Chiều dày các thân khoáng từ 0,6m đến 5,0-8,0 m. Kết quả phân tích mẫu có hàm lượng vàng từ 2g/tấn đến 4g/tấn cá biệt có mẫu đạt hàm lượng >24g/tấn. Vị trí mở các công trình hào hợp lý, các hào đảm bảo các vách là những mặt phẳng thẳng đứng, đáy hào bằng; mẫu được lấy có tính đại diện cao cho các đối tượng khoáng hóa. sau khi thi công xong, lấy mẫu, đo vẽ địa chất được san lấp hoàn trả mặt bằng đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Từ kết quả đo vẽ địa chất và các công trình trên mặt Tổ kỹ thuật đã thiết kế vị trí dự kiến cho 06 công trình khoan máy. Theo tài liệu hiện tại, nhìn chung các vị trí bố trí khoan máy là hợp lý, mức độ gặp quặng có tính khả thi.

Các dạng tài liệu thu thập tại thực địa đầy đủ, rõ ràng, bao gồm: các sổ nhật ký địa chất đo vẽ 1/10.000 khu Làng Đầu, nhật ký địa chất đo vẽ tỷ lệ 1/ 2.000 tiểu khu Thôn Phào; các bản vẽ vết lộ, bản vẽ công trình hào, bản đồ tài liệu thực tế tỷ lệ 1/10.000; 1/ 2.000; các sổ ghi chép công tác mẫu.

Chủ nhiệm đề án Triệu Trung Kiên và các cán bộ kỹ thuật báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay của Đề án; nêu rõ những mặt đã thực hiện được, những công việc tiếp theo và những đề xuất, kiến nghị.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến của các cán bộ kỹ thuật, đồng chí Trần Văn Thảo nhận xét, kết luận như sau:

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của các tổ, đội thi công tại thực địa. Mặc dù làm việc lưu động, xa cơ quan, xa nhà… nhưng các viên chức đã vượt lên khó khăn vất vả, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra. Các hạng mục công việc được tiến hành tuần tự, bài bản và tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành cũng như đúng Đề án đã được phê duyệt. Đã phát hiện, làm rõ các đối tượng khoáng sản, phát hiện được nhiều điểm quặng vàng gốc có quy mô tương đối lớn, hàm lượng cao. Đoàn kiểm tra cũng rất phấn khởi khi các viên chức tham gia thi công Đề án đều khỏe mạnh, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương có tình thần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Đến hiện tại công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và công tác dân vận được thực hiện tương đối tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng lưu ý thời gian tới, Đề án cần thực tốt hơn các công việc, cụ thể:

- Rà soát đảm bảo tính thống nhất số liệu, cách thức mô tả, diễn đạt giữa bản vẽ, bản lời, biểu bảng, nhật ký…bổ sung thêm các lộ trình truy đuổi theo đường lộ vỉa của các thân khoáng để tìm vị trí mở công trình trên mặt hiệu quả. Hoàn thiện các bản đồ tài liệu thực tế địa chất tỷ lệ 1/10.000 khu Làng Đầu và Bản đồ tài liệu thực tế địa chất tỷ lệ 1/ 2.000 tiểu khu Thôn Phào, lưu ý thống nhất ký hiệu, chỉ dẫn…

- Bổ sung thêm một số mẫu trọng sa sườn để phát hiện nguồn cung cấp khoáng vật trọng sa, từ đó kết hợp với tài liệu địa chất mở công trình khai đào hiệu quả hơn; Trước khi tiến hành khoan máy, cần phân tích kỹ tài liệu hiện có, đồng thời kiểm tra lại tại thực địa để điều chỉnh vị trí lỗ khoan hợp lý hơn với mục tiêu là phải gặp thân quặng. Một số thân quặng nằn thoải có thể bố trí khoan thẳng đứng, không nhất thiết khoan xiên 75o.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình gia công mẫu, mua sắm đầy đủ vật tư cần thiết để gia công; các bao đựng mẫu phải bền, chắc, dày và không được tái sử dụng. Khẩn trương gửi mẫu về các cơ sở phân tích để sớm có kết quả định hướng cho việc thi công tiếp theo.

- Thường xuyên giữ mối liên lạc với Liên đoàn, Vụ Địa chất Tổng cục để có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, sát với thực tế.

- Tăng cường ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản công; giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ làm việc hợp lý, sinh hoạt lành mạnh đảm bảo sức khỏe của tất cả mọi người. Tăng cường công tác dân vận tại các địa phương nơi đóng quân.

Tóm lại, những kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại của Đề án là đáng ghi nhận và đáng khích lệ. Từ đó, Liên đoàn tin rằng Đề án sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhên, Chủ nhiệm Đề án và các viên chức trực tiếp thi công cần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại như các thành viên Đoàn kiểm tra đã góp ý.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA TẠI THỰC ĐỊA

Kiểm tra vết lộ theo Taluy đường khai thác rừng sản xuất

 

Xem xét thân quặng trong lò cũ

 

Kiểm tra vị trí lỗ khoan máy dự kiến

Tin, ảnh: TVT


TC-HC  (Cập nhật ngày 19-05-2020)    Các tin liên quan:
  Kiểm tra thi công thực địa Đề án thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa năm 2019 (06-05-2019)
  Kiểm tra thực địa và hồ sơ nghiệm thu cấp cơ Đề án thành phần: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1 (24-12-2018)
  KIỂM TRA THỰC ĐỊA, NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỢT 1, NĂM 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (29-05-2018)
  Kiểm tra thực địa công tác thi công Đề án thành phần “Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1" (27-04-2018)
  HỘI THẢO KỸ THUẬT Báo cáo kết quả thi công đến 30/6/2017 và thiết kế thi công tiếp theo Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (31-07-2017)
     TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
     Video
     THÔNG BÁO
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà tại thực địa Tổ Kỹ thuật Đề án thành phần
 • Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (T5-2020)
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (ngày 04-02-2020)
 • Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, Lãnh đạo Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chúc Tết cán bộ hưu trí Liên đoàn
 • Lãnh đạo Liên đoàn chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhân dịp đầu xuân Canh Tý năm 2020
 • Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 chức danh: Liên đoàn trưởng (T01-2020)
 • Lễ bàn giao Chức danh Kế toán trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T01-2020)
 • Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý lãnh đạo cấp phòng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T12-2019)
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý năm 2019 (T12)
 • Đội bóng đá đạt giải nhất Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Các đội bóng đá tham gia Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Khai mạc Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm với viên chức về nghỉ chế độ (T10/2019)
 • Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)
 • Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019
 • Bàn giao công tác Đoàn trưởng Đoàn Điạ chất 501 (T5-2019)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Con Cuông 1 đang thi công tại thực địa (T5-2019)
 • Lãnh đạo và phòng Kỹ thuật Liên đoàn kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Tập thể Tổ Đề án vàng Xã Tư, tỉnh Quảng Nam thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể Tổ Đề án thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Sông Hồng thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Con Cuông 1 thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Chính quyền và Công đoàn Liên đoàn tổ chức vận chuyển, sắp xếp mẫu lưu địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2019)
 • Đồng chí Đỗ Cảnh Dương Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T3-2019
 • Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 Chủ tịch Công đoàn Tổng cục và Liên đoàn trưởng tặng hoa chị em Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T1-2019)
 • Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, chủ trì Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chức danh: Liên đoàn trưởng (T1-2019)
 • Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ kiểm tra thực địa công tác khoan máy Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Đoàn công tác Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm tại trung tâm điều hành Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tập thể nữ công Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tổng cục ĐC&KS Việt Nam tổ chức nghiệm thu CQL, kết quả thực KH năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” do Liên đoàn hiện (T11-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn tặng quà Tổ Đề án thăm dò quặng sa khoáng titan-Zircon khu vực Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận, thi công giai đoạn III tại thực địa (T11-2018)
 • Sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T11-2018)
 • Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng chủ trì các Hội nghị lấy phiếu bổ nhiệm Đoàn trưởng tại Đoàn Địa chất 505 (T9-2018)
 • Khối thi đua các CQHCSNTW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết năm 2018 cho hộ nghèo ông Nguyễn Văn Trinh, thôn Thanh Tú, thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (T8-2018)
 • Hội thao Khối thi đua các cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định  năm 2018
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn (T8-2018)
 • Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Liên đoàn Địa chất Đông bắc và Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đồng chí Trấn Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đại diện Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận giải nhất môn bóng bàn (T8-2018)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao tại FLC Quy Nhơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (T8-2018)
 • Tổ kiểm tra Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Kiểm tra thực địa đợt 1 năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T5-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tặng quà cho các Tổ Công đoàn thi công thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”. (T5-2018)
 • Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng quà cho tổ khoan Đoàn Địa chất 505 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đang thi công thực địa Đề án
 • Kiểm tra thực địa Đề án
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017 Đoàn Địa chất 506 (T5-2018)
 • Hội nghị công tác tổ chức cán bộ tại Đoàn Địa chất 506 (T5-2018)
 • Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Địa chất, Khóa 58, hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” sửa đổi, bổ sung năm 2018 (T4-2018)
 • Lãnh đạo Liên đoàn trao Giải Bóng đá mini lần thứ 1 cho Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức chào mừng các hội nghị Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ và mừng xuân Mậu Tuất 2018 (T3-2018)
 • Lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao công tác Công đoàn Liên đoàn, Nhiệm kỳ 2017-2020 (T10_2017)
 • Đồng chí Lại Hồng Thanh Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Lãnh đạo Liên đoàn và Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch kiểm tra thực địa đề án
 • Lãnh đạo Liên đoàn và Công đoàn Liên đoàn tặng quà Tổ thi công Vật lý Đoàn Địa chất 505 tại thực địa Đề án Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình dải ven bờ biển Việt Nam (T7-2017)
 • Đoàn Chuyên gia Nhật Bản đến thăm xã giao với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T7-2017)
 • Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình triển khai thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”(T7-2017)
 • Công đoàn Cơ quan và Đoàn thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia xếp mẫu
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các chuyên viên và kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T6-2017)
 • Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 5_2017)
 • Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia hiến máu tình nguyện ngày 12/4/2017
 • Trần Văn Thảo, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 (14-3-2017)
 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (12-3-2017)
 • Lãnh đao Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận Cờ thi đua năm 2016 Khối cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định (T3-2017)
 • Giải bóng đá mini chào mừng Đại đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ khóa IV nhiệm kỳ 2017-2021
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại trụ sở cơ quan Liên đoàn
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn (T11-2016)
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo kiểm tra, nghiệm thu công tác khoan tại thưc địa Đề ánThăm dò quặng sa khoáng sản titan - zircon khu Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận” (T11-2016)
 • Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ gặp mặt đại diện Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (11-11-2016)
 • Hội đồng kiểm tra kỹ thuật kết quả giai đoạn 1 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T11-2016)
 • Đ/c Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhì hội thi
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Khối cơ quan Hành chính, sự nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bình định tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2015 tại Hội nghị
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1” (T5-2016)
 • Hội thảo kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1”
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo dự Hội thảo khoa học đánh giá triển vọng khai thác quặng titan-zircon sa khoáng khu mỏ Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận, tại Tổng Công ty Đông Bắc (ngày 08/4/2016)
 • Phòng Truyền thống - Bảo tàng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 11 -2015).
 • Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Đoàn công tác số 5, Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Đồng chí Trần Văn Thảo Liên Đoàn trưởng báo cáo tham luận tại tại Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục giai đoạn 2015-2020
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Liên đoàn năm 2015
 • Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Lãnh đạo Liên đoàn làm việc với Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tiếp Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đến làm việc tại Liên đoàn
 • Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 3-2011)
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn (22-11_1975_22-11-2010)
Portal BD
hop thu dien tu
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               2
  Truy cập hôm nay:               57
  Truy cập tuần này:               571
  Truy cập tháng này:               571
  Số lượt truy cập: 174684
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ
Địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256 3846 768; Fax: 0256 3847 031.
Email: lddcttb@monre.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn trưởng Trần Văn Thảo
Giấy phép số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cấp ngày 05 tháng 6 năm 2015