Đoàn địa chất 501
Đoàn địa chất 505
Đoàn địa chất 506
luat
Cơ quan Liên đoàn
Lich cong tac tuan
Chúc mừng năm mới
Tiềm năng puzơlan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và giải pháp thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên

 

TIỀM NĂNG PUZƠLAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

VÀ GIẢI PHÁP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN

                         ThS. Trần Văn Thảo

I. Mở đầu

Puzơlan là nguyên liệu khoáng (NLK) được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng: phụ gia xi măng, phụ gia hoạt tính cho bê tông đầm lăn, sản xuất vật liệu không nung với nhu cầu ngày càng tăng cao. NLK này có nguồn gốc hình thành từ tự nhiên hoặc quá trình nhân tạo.

Kết quả thực hiện Đề tài: ‘‘Điều tra, đánh giá triển vọng puzơlan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất giải pháp thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên” do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chủ trì đã khẳng định: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất phong phú các thành tạo đá bazan Kainozoi có triển vọng về nguyên liệu khoáng (NLK) puzơlan (nguồn gốc tự nhiên), phân bố ở các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Ba Tơ. Tài nguyên dự dự báo cấp 333 + 334a là 54.161.030 m3, tương đương 120.616.338 tấn. Các thân khoáng có quy mô tương đối lớn, chất lượng tốt, điều kiện khai thác thuận lợi.

II. Kết quả nghiên cứu

II.1. Quy mô, phạm vi phân bố và tài nguyên - trữ lượng

Tại khu vực Bình Thanh Đông - Tịnh Thiện (huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh) và khu vực Ba Khâm - Ba Bích (huyện Ba Tơ) có 9 thân khoáng puzơlan, cụ thể:

- Khu vực Bình Thanh Đông - Tịnh Thiện có 4 thân khoáng, tổng tài nguyên dự tính và dự báo cấp 333 + 334a là 25.781.400 m3, tương đương 59.371.658 tấn puzơlan. Trong đó cấp tài nguyên dự tính cấp 333 là 22.064.800 m3, tương đương 50.934.976 tấn puzơlan.

- Khu vực Ba Khâm - Ba Bích có 5 thân khoáng, tổng tài nguyên dự tính và dự báo cấp 333 + 334a là 28.379.630 m3, tương đương 61.244.679 tấn puzơlan. Trong đó cấp tài nguyên dự tính cấp 333 là 19.426.080 m3, tương đương 41.636.405 tấn puzơlan.

Các thân khoáng puzơlan phân bố trong các tập (lớp) đá bazan hệ tầng Đại Nga và hệ tầng Tức Trưng có cấu tạo lỗ hổng, vi lỗ hổng, giàu thuỷ tinh (còn tươi hoặc bán phong hoá). Thân khoáng có dạng nằm ngang hoặc gần nằm ngang, lộ trên bề mặt địa hình hoặc bị phủ bởi lớp thổ nhưỡng dày từ 0,3 đến >1,0 m. Có một số thân khoáng nằm ở phần sâu, bị phủ bởi các lớp đá bazan không đạt chỉ tiêu làm NLK.

II.2. Đặc điểm Puzơlan

Thành phần khoáng vật của puzơlan: Thân khoáng phân bố trong đới đá gốc còn tươi có thành phần: ban tinh từ 5 đến 25%: plagioclas, pyroxen, olivin; nền 75- 95%: vi tinh plagioclas, pyroxen, olivin, thuỷ tinh núi lửa; các khoáng vật phụ thường gặp là ilmenit, magnetit, cacbonat. Thân khoáng phân bố trong đới bán phong hóa ngoài các khoáng vật như đới đá gốc còn xuất hiện một số khoáng vật mới như illit, kaolinit, clorit, ...

Kết quả phân tích mẫu cho hàm lượng các hợp phần như sau: SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 đạt từ 71,71% đến 77,39%, trung bình 75,02%. Hàm lượng (%):  SiO2 = 43,22, Al2O3 = 18,93,  Fe2O3 = 12,87, SO3 = 0,03%, MKN = 7,65; độ hút vôi (mgCaO/1g puzơlan): từ 62,38 đến 93,12, trung bình 72,28, các chỉ tiêu này đều đảm bảo chất lượng làm NLK.  

Kết quả nghiên cứu, đánh giá đặc tính kỹ thuật và ảnh hưởng của phụ gia khoáng puzơlan Quảng Ngãi trong mẫu công nghệ cho thấy:

- Là loại phụ gia khoáng hoạt tính, thoả mãn tốt các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn TCVN 6882:2001, ASTM C618 và TCXDVN 395:2007, đáp ứng đầy đủ các quy định để sử dụng cho sản xuất xi măng và bê tông.

- Có thể kết hợp với clanhke phù hợp để chế tạo xi măng toả nhiệt trung bình, mác 30 (loại PCBMH30) làm giảm nhiệt thuỷ hoá.

- Thay thế xi măng ở tỷ lệ thích hợp vẫn đáp ứng các yêu cầu để chế tạo bê tông thường.

- Có thể sử dụng để chế tạo bê tông đầm lăn.

- Sử dụng kết hợp với các vật liệu khác (đá mạt, xi măng PC40, đất đồi để tăng tính dẻo …) để sản xuất gạch không nung.

II.3. Định hướng thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý

            Quy mô của việc thăm dò, khai thác dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng NLK và khả năng tiêu thụ của thị trường. Ưu tiên thăm dò, khai thác trước những diện tích puzơlan có quy mô, chất lượng tốt, điều kiện khai thác, cơ sở hạ tầng thuận lợi, chi phí vận chuyển, đền bù, giải toả thấp; các diện tích khác còn lại làm tài nguyên dự trữ cho chiến lược khoáng sản lâu dài, cụ thể như Bảng sau:

Các khu đề xuất thăm dò, khai thác NLK puzơlan

 

TT

Khu

Diện tích (m3)

Tài nguyên (m3/tấn)

Số hiêu thân khoáng

cấp 333

cấp 334a

1

Bình Tân - Tịnh hòa, huyện Bình Sơn  và huyện Sơn Tịnh

2.602.000

22.064.800/

50.934.976

 

PZ.2/1 và PZ.2/2

2

Ba Trang, huyện Ba Tơ

4.601.000

19.426.080/

 41.636.405

2.543.720/

 5.570.747

PZ.6;  PZ.7/1 và PZ.7/2

3

Bình Tân, huyện Bình Sơn

869.000

 

2.428.560/ 5.512.831

PZ.1

4

Vĩnh Tân, huyện Sơn Tịnh

248.000

 

1.288.040/ 2.923.851

PZ.3

5

Ba Bích, Ba Trang, huyện

 Ba Tơ

1.515.000

 

5.500.000/

12.045.000

PZ.5

6

Trại Bò, huyện Ba Tơ

277.000

 

909.830/

1.992.527

PZ.4


Ghi chú: Khu Bình Tân - Tịnh Hoà đề xuất thăm dò, khai thác giai đoan 2013 -2020; khu Ba Trang thác giai đoan 2020 -2030; các diện tích còn lại làm tài nguyên dự trữ sẽ có quy hoạch sau.

NLK puzơlan cũng như hầu hết các khoáng sản khác tồn tại trong vỏ trái đất với quy mô, khối lượng có hạn và không thể tái tạo. Do đó, cần sử dụng tài nguyên khoáng này một cách hợp lý, tránh tổn thất, lãng phí phục vụ cho lợi ích phát triển ổn định, bền vững và thân thiện với môi trường ở phạm vi địa phương cũng như cả nước. Để sử dụng hợp lý tài nguyên cần có nghiên cứu chuyên sâu, giải pháp khoa học và kế hoạch cụ thể:

- Nghiên cứu chuyên sâu về NLK puzơlan, trước khi khai thác cần sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng đối với các mẫu puzơlan khác nhau

- Trong từng thân khoáng chất lượng không đồng đều. Vì vậy, khi khai thác cần tách, phân biệt các tầng (lớp) có chất lượng khác nhau để sử dung hợp lý. Phần trên thân khoáng thường bị phong hoá mạnh chứa nhiều thành phần sét, mềm, xốp nên giảm chất lượng khi làm PGK cho xi măng và bê tông, do đó phần này sử dụng làm vật liệu xây dựng không nung, phần bán phong hoá hoặc còn tươi, dựa vào kết quả nghiên cứu sản xuất thử để phân loại làm phụ gia xi măng hoặc làm phụ gia hoạt tính cho bê tông đầm lăn. Các lớp đá kẹp tươi cứng nếu có độ nguyên khối tốt có thể lựa chọn làm đá ốp lát, nếu bị nứt nẻ mạnh sử dụng làm vật liệu xây dựng: rải đường, xây dựng nền móng công trình…

+ Lớp đá kẹp bị phong hoá, phong hoá mạnh được thu gom tạm thời đưa ra bãi thải để cùng với lớp đất phủ hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác.

Tóm lại:

Tỉnh Quảng Ngãi là một trong số ít tỉnh duyên hải Miền Trung có tiềm năng tương đối lớn về NLK puzơlan. Các thân khoáng chủ yếu phân bố trong các đá bazan hệ tầng Đại Nga, một số ít phân bố trong hệ tầng Túc Trưng, trên địa bàn các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Ba Tơ. Chất lượng các thân khoáng tốt, thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính để làm phụ gia xi măng, phụ gia hoạt tính cho bê tông đầm lăn và sản xuất vật liệu không nung. Việc sử dụng puzơlan trong các lĩnh vực xây dựng làm tăng chất lượng, tính bền vững cũng như hiệu quả kinh tế của các công trình. Với tiềm năng puzơlan sẵn có, nếu được thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý sẽ đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực xây xưng của Tỉnh cùng với khu vực hiện tại và tương lai.

Tin: Trần Văn Thảo

Ảnh: Lê Công Trường


Phòng TC-HC  (Cập nhật ngày 29-12-2014)         TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
     Video
     THÔNG BÁO
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (ngày 04-02-2020)
 • Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, Lãnh đạo Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chúc Tết cán bộ hưu trí Liên đoàn
 • Lãnh đạo Liên đoàn chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhân dịp đầu xuân Canh Tý năm 2020
 • Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 chức danh: Liên đoàn trưởng (T01-2020)
 • Lễ bàn giao Chức danh Kế toán trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T01-2020)
 • Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý lãnh đạo cấp phòng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T12-2019)
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý năm 2019 (T12)
 • Đội bóng đá đạt giải nhất Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Các đội bóng đá tham gia Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Khai mạc Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm với viên chức về nghỉ chế độ (T10/2019)
 • Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)
 • Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019
 • Bàn giao công tác Đoàn trưởng Đoàn Điạ chất 501 (T5-2019)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Con Cuông 1 đang thi công tại thực địa (T5-2019)
 • Lãnh đạo và phòng Kỹ thuật Liên đoàn kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Kiểm tra thực địa Đề án thành phần
 • Tập thể Tổ Đề án vàng Xã Tư, tỉnh Quảng Nam thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể Tổ Đề án thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Sông Hồng thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Tập thể tổ Đề án Con Cuông 1 thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
 • Chính quyền và Công đoàn Liên đoàn tổ chức vận chuyển, sắp xếp mẫu lưu địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2019)
 • Đồng chí Đỗ Cảnh Dương Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T3-2019
 • Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 Chủ tịch Công đoàn Tổng cục và Liên đoàn trưởng tặng hoa chị em Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T1-2019)
 • Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, chủ trì Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chức danh: Liên đoàn trưởng (T1-2019)
 • Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ kiểm tra thực địa công tác khoan máy Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Đoàn công tác Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm tại trung tâm điều hành Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tập thể nữ công Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Đề án Thăm dò quặng sa khoáng titan - zircon Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận (T12-2018)
 • Tổng cục ĐC&KS Việt Nam tổ chức nghiệm thu CQL, kết quả thực KH năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” do Liên đoàn hiện (T11-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn tặng quà Tổ Đề án thăm dò quặng sa khoáng titan-Zircon khu vực Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận, thi công giai đoạn III tại thực địa (T11-2018)
 • Sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T11-2018)
 • Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng chủ trì các Hội nghị lấy phiếu bổ nhiệm Đoàn trưởng tại Đoàn Địa chất 505 (T9-2018)
 • Khối thi đua các CQHCSNTW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết năm 2018 cho hộ nghèo ông Nguyễn Văn Trinh, thôn Thanh Tú, thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (T8-2018)
 • Hội thao Khối thi đua các cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định  năm 2018
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn (T8-2018)
 • Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Liên đoàn Địa chất Đông bắc và Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đồng chí Trấn Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đại diện Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận giải nhất môn bóng bàn (T8-2018)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao tại FLC Quy Nhơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (T8-2018)
 • Tổ kiểm tra Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Kiểm tra thực địa đợt 1 năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T5-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tặng quà cho các Tổ Công đoàn thi công thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”. (T5-2018)
 • Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng quà cho tổ khoan Đoàn Địa chất 505 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đang thi công thực địa Đề án
 • Kiểm tra thực địa Đề án
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017 Đoàn Địa chất 506 (T5-2018)
 • Hội nghị công tác tổ chức cán bộ tại Đoàn Địa chất 506 (T5-2018)
 • Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Địa chất, Khóa 58, hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” sửa đổi, bổ sung năm 2018 (T4-2018)
 • Lãnh đạo Liên đoàn trao Giải Bóng đá mini lần thứ 1 cho Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức chào mừng các hội nghị Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ và mừng xuân Mậu Tuất 2018 (T3-2018)
 • Lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao công tác Công đoàn Liên đoàn, Nhiệm kỳ 2017-2020 (T10_2017)
 • Đồng chí Lại Hồng Thanh Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Lãnh đạo Liên đoàn và Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch kiểm tra thực địa đề án
 • Lãnh đạo Liên đoàn và Công đoàn Liên đoàn tặng quà Tổ thi công Vật lý Đoàn Địa chất 505 tại thực địa Đề án Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình dải ven bờ biển Việt Nam (T7-2017)
 • Đoàn Chuyên gia Nhật Bản đến thăm xã giao với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T7-2017)
 • Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình triển khai thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”(T7-2017)
 • Công đoàn Cơ quan và Đoàn thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia xếp mẫu
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các chuyên viên và kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T6-2017)
 • Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 5_2017)
 • Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia hiến máu tình nguyện ngày 12/4/2017
 • Trần Văn Thảo, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 (14-3-2017)
 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (12-3-2017)
 • Lãnh đao Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận Cờ thi đua năm 2016 Khối cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định (T3-2017)
 • Giải bóng đá mini chào mừng Đại đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ khóa IV nhiệm kỳ 2017-2021
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại trụ sở cơ quan Liên đoàn
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn (T11-2016)
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo kiểm tra, nghiệm thu công tác khoan tại thưc địa Đề ánThăm dò quặng sa khoáng sản titan - zircon khu Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận” (T11-2016)
 • Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ gặp mặt đại diện Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (11-11-2016)
 • Hội đồng kiểm tra kỹ thuật kết quả giai đoạn 1 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T11-2016)
 • Đ/c Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhì hội thi
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Khối cơ quan Hành chính, sự nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bình định tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2015 tại Hội nghị
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1” (T5-2016)
 • Hội thảo kỹ thuật Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1”
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo dự Hội thảo khoa học đánh giá triển vọng khai thác quặng titan-zircon sa khoáng khu mỏ Lương Sơn II, tỉnh Bình Thuận, tại Tổng Công ty Đông Bắc (ngày 08/4/2016)
 • Phòng Truyền thống - Bảo tàng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 11 -2015).
 • Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Đoàn công tác số 5, Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Đồng chí Trần Văn Thảo Liên Đoàn trưởng báo cáo tham luận tại tại Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục giai đoạn 2015-2020
 • Bí thư Đảng ủy Trần Văn Thảo tặng hoa Đội văn nghệ biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn
 • Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Liên đoàn năm 2015
 • Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Lãnh đạo Liên đoàn làm việc với Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tiếp Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đến làm việc tại Liên đoàn
 • Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Chuyên Gia Nga đến làm việc tại Liên đoàn về Đề án “Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam” (Tháng 4- 2013)
 • Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 3-2011)
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn (22-11_1975_22-11-2010)
Portal BD
hop thu dien tu
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               7
  Truy cập hôm nay:               21
  Truy cập tuần này:               559
  Truy cập tháng này:               1031
  Số lượt truy cập: 165832
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ
Địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 056 3846 768; Fax: 056 3847 031.
Email: dctrungtrungbo@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo
Giấy phép số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cấp ngày 05 tháng 6 năm 2015