Đoàn địa chất 501
Đoàn địa chất 505
Đoàn địa chất 506
luat
Cơ quan Liên đoàn
Lich cong tac tuan
Chúc mừng năm mới

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ

 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Ngày 03 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 41/SL là cơ sở mở đầu cho Ngành Địa chất Việt Nam thuộc chính thể Việt Nam dân chủ cộng hoà. Qua qúa trình phát triển, ngày 01 tháng 5 năm 1962 Tổng cục Địa chất đã phối hợp với ủy ban Thống Nhất Trung ương thành lập Đoàn Địa chất vào Nam, tháng 5 năm 1963 Đoàn được lệnh vào chiến trường khu V, nhiệm vụ khảo sát địa chất, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, trước hết là tự sản xuất một số vũ khí và tìm kiếm muối ăn phục vụ kháng chiến. Tháng 5 năm 1974 Trung ương Đảng đã chỉ đạo bổ sung lực lượng và thành lập Đoàn Chỉ đạo Địa chất Trung Trung Bộ, đây là tổ chức tiền thân của Liên đoàn Địa chất 5.

          Liên đoàn Địa chất 5 được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1975 theo Quyết định số 207/CP của Hội đồng Chính phủ; là đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất, có nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò địa chất đối với các khoáng sản rắn trong khu vực từ Nam Đà Nẵng trở vào đến Ninh Hòa - Ban Mê Thuột.

Liên đoàn Địa chất 5 được đổi tên thành Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 892/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Hoạt động của đơn vị

Từ ngày thành lập đến nay, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn có nhiều thay đổi. Hiện nay theo Quyết định số 403/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Trung Trung Bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Liên đoàn gồm Liên đoàn trưởng, Phó Liên đoàn trưởng; có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 4 đơn vị trực thuộc.Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động: 160 người. Đảng bộ Liên đoàn trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có 6 chi bộ trực thuộc; Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 4 công đoàn cơ sở thành viên. Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có 2 chi đoàn.

Những thành tích đạt được

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ  đã thực hiện trên 200 dự án, đề án và đề tài về điều tra địa chất và đánh giá, thăm dò khoáng sản trên địa bàn rộng lớn gồm các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành tựu đạt được của Liên đoàn trong từng giai đoạn như sau:

Từ năm 1975 đến năm 1990

Sau khi được thành lập, Liên đoàn Địa chất 5 có nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản trên địa bàn từ nam Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận, Ban Mê Thuột trên diện tích gần 70.000 km2, đồng thời làm nhiệm vụ quản lý khoáng sản trên địa bàn hoạt động của mình.

Liên đoàn thực hiện nhiều đề án thăm dò, đánh giá lại các mỏ khoáng sản cũ như vàng Bồng Miêu; than Nông Sơn, Ngọc Kinh; chì - kẽm Đức Bố (Quảng Nam) và sắt Mộ Đức (Quảng Ngãi). Bên cạnh đó tiến hành điều tra, đánh giá, thăm dò nhiều loại khoáng sản khác nhau: vàng Pu Nếp, Trung Mang, Đakla, Tiên An; đá vôi A Sờ; kaolin Đèo Le; felspat Phú Toản; graphit Hưng Nhượng, Trà Bồng, Tiên An; bauxit Kon Hà Nừng, Măng Đen, Vân Hòa; mica Đại Lộc, Ba Tơ; than Sườn Giữa; wolfram - thiếc Bà Na; sa khoáng titan Đề Gi, Phù Mỹ - Hội An,...

Kết quả công tác điều tra, thăm dò khoáng sản trong thời gian này là cơ sở quan trọng giúp các ngành kinh tế, các địa phương có kế hoạch khai thác hiệu quả khoáng sản phục vụ thiết thực cho việc phục hồi và phát triển kinh tế địa phương và đất nước sau chiến tranh.

Từ năm 1991 đến năm 1996

 Với sự đổi mới về cơ chế và tổ chức, ngành Địa chất Việt Nam được tổ chức lại theo hướng nghiên cứu, điều tra cơ bản, không còn thực hiện các đề án thăm dò khoáng sản như giai đoạn trước.

Liên đoàn đã thực hiện 3 đề án đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 các nhóm tờ Măng Xim, Quy Nhơn, Phù Mỹ và 1 đề án tỷ lệ 1: 25.000 nhóm tờ Bà Nà. Ngoài kết quả đo vẽ bản đồ, đã phát hiện nhiều điểm khoáng sản quan trọng: vàng, sắt, đá ốp lát, kaolin, vật liệu xây dựng..., làm cơ sở thành lập nhiều đề án đánh giá các khoáng sản có triển vọng.

Thành tựu nổi bật nhất là thực hiện các đề án đánh giá triển vọng vàng gốc (và các khoáng sản khác đi kèm) tại các vùng: Trà Dương, Suối Giây, Tiên Hà - Hiệp Đức (Quảng Nam), Tiên Thuận, Vĩnh Thạnh, Kim Sơn (Bình Định), Nam An Khê, Kon Chơ Ro, Ia Tae - Ia Meur (Gia Lai), Đak Tơ Re (Kon Tum), Sông Hinh, Trãng Sim (Phú Yên), Trà Thủy - Trà Nú (Quảng Ngãi),... nhiều khu mỏ đã và đang được các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước khai thác có hiệu quả.

Đá ốp lát được phát hiện rất nhiều mỏ có màu sắc khác nhau từ màu đỏ, hồng, vàng, xanh, đen, tím, trắng tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Hầu hết các mỏ này đều được điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác và chế biến phục vụ trong nước và xuất khẩu. Nước khoáng cũng được phát hiện và đánh giá ở Thạch Bích, Nghĩa Thuận (Quảng Ngãi)...

Từ năm 1997 đến nay

Liên đoàn tiếp tục thực hiện một số đề án đánh giá triển vọng khoáng sản vàng gốc tại các vùng Phước Kim - Phước Thành, Trà Nú - Trà Thủy; các đề án đánh giá đá ốp lát khu An Thọ (Phú Yên), tỉnh Ninh Thuận, khu An Tân, Chư Gô, Chư A Thai (Gia Lai); Đề án “Điều tra, đánh giá nước dưới đất 5 vùng trọng điểm tỉnh Kon Tum” và một số đề án khác.

Đặc biệt thành tựu nổi bật nhất của Liên đoàn trong thời gian này là phát hiện mỏ kim loại hiếm Liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi và điều tra, đánh giá phát hiện sa khoáng titan - zircon vùng ven biển Nam Trung Bộ:

- Đề án “Đánh giá triển vọng quặng thiếc và kim loại hiếm (Ta, Li, Be) vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi”: Kết quả ngoài quặng thiếc, đã phát hiện mỏ quặng kim loại hiếm Liti với tài nguyên dự báo rất khả quan. Đây là một phát hiện quan trọng đầu tiên về kim loại hiếm đối với nước ta, kể cả khu vực Đông Nam Á, có ý nghĩa lớn về mặt khoa học và kinh tế; mở ra tiền đề tìm kiếm phát hiện các mỏ kim loại hiếm khác trên những vùng có cấu trúc địa chất tương tự. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất quan tâm và đánh giá cao phát hiện quan trọng này.

- Đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu”: Đã phát hiện tầng cát đỏ ven biển Nam Trung Bộ chứa titan-zircon với quy mô rất lớn. Việc phát hiện quan trọng này được Chính phủ đặc biệt quan tâm và quyết định đầu tư điều tra, đánh giá.

- Đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu”: Đây là đề án cấp Chính phủ  được thành lập sau phát hiện mỏ sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ của Liên đoàn. Đề án do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quản lý, điều hành và giao cho 11 đơn vị thực hiện, trong đó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức điều hành thi công Đề án. Kết quả đã khoanh định được 782 km2 diện tích phân bổ tầng cát đỏ chứa sa khoáng titan-zircon đạt chỉ tiêu công nghiệp, trong đó đề nghị chuyển qua thăm dò 150km2 với tài nguyên 131 triệu tấn, đủ để khai thác ổn định trong 50 năm. Tiềm năng tài nguyên dự tính, dự báo là 557,9 triệu tấn, vượt 2,8 lần so với mục tiêu đề án. Với kết quả này đưa Việt Nam vào trong những nước có tiềm năng titan-zircon lớn nhất thế giới.

- Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterrit miền nam Việt Nam” do Liên đoàn thành lập đã được Chính phủ phê duyệt trên diện tích 11.884km2 trong phạm vị 9 tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Đề án đang được 12 đơn vị trong Tổng cục thi công, trong đó Liên đoàn là đơn vị được giao chủ trì.

- Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - KhánhHoà” do Liên đoàn thành lập đã được Chính phủ phê duyệt trên diện tích 22.000km2 trong vùng Lâm Đồng - Khánh Hòa, phần lãnh thổ mà Đề án đã được giao điều tra bao gồm một phần của Cao nguyên Lâm Đồng và một phần ven biển Nam Trung Bộ; bao gồm một phần diện tích của các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận,Bình Thuận, Đồng Nai.

Ngoài các đề án nhà nước đặt hàng, Liên đoàn đã điều tra đánh giá bauxit  các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước; thăm dò titan Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận … trong khuôn khổ hợp đồng với các đối tác và tập đoàn kinh tế như: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập doàn An Viên, Công ty Phú Hiệp, Tổng Công ty Đông Bắc...

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ không ngừng phát triển về mọi mặt và thực sự đã trở thành một trong những đơn vị có năng lực chuyên môn và thu nhập bình quân vào tốp đầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985;

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 1996;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998;

- Cờ Thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2006;

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2007:

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008;

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009:

- Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010;

- Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2011;         -

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2011;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014.

Cùng nhiều hình thức khen thưởng của các địa phương trong khu vực hoạt động và các tổ chức đoàn thể.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những khó khăn chung của đất nước, của ngành và của Liên đoàn, cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn đã nêu cao tinh thần vượt khó, năng động trong cơ chế thị trường tích cực mở rộng các mối quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, các địa phương để phát triển hoạt động dịch vụ địa chất, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần ổn định đời sống.     TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
     Video
     THÔNG BÁO
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10/2030 - 20/10/2022
 • Đồng chí Dương Ngọc Tình, Phó Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, tặng hoa Cấp uỷ Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, Nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội (tổ chức chiều ngày 17/10/2022)
 • Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, tặng hoa Chi uỷ Chi bộ Kỹ thuật, Nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội (tổ chức sáng ngày 16/10/2022)
 • Viên chức Liên đoàn tham gia Khóa đào tạo ngắn hạn về kiến thức Địa vật lý năm 2022 do Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ từ ngày 13/9/2022 đến 24/9/2022
 • Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (12-7)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (12-7)
 • Đảng uỷ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (12-7)
 • Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ khoan Đoàn Địa chất 505 thi công Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T7-2022)
 • Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ khoan Đoàn Địa chất 506 thi công Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T7-2022)
 • Công đoàn và Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022
 • Đại hội Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027 (T5-2022)
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà Tổ Kỹ thuật Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản KCCN vùng Trung Trung Bộ
 • Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà Tổ Kỹ thuật Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa tại tỉnh Kon Tum (T5-2022)
 • Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ khoan Đoàn Địa chất 506 thi công Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T4-2022)
 • Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Giải Bóng đá MINI chào mừng các đề án ra quân thực địa năm Nhâm Dần 2022
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cùng các đơn vị trong Khối Cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Binh Định ký giao ước thi đua năm 2022
 • Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý chức danh Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Chính quyền và Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tặng quà cho các viên chức thuộc gia đình Liệt sĩ trong Liên đoàn
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ kiểm tra công tác địa chất tại thực địa phần Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện thuộc Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” (T7-
 • Liên đoàn Địa chất TTB kiểm tra công tác địa chất tại thực địa phần Liên đoàn BĐĐC miền Nam thực hiện thuộc Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản đá khối làm ốp lát vùng Trung Trung Bộ” (T7-2021)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Khoan Đoàn Địa chất 501 đang thi công tại thực địa Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản đá khối làm ốp lát vùng Trung Trung Bộ” (T7-2021)
 • Liên đoàn kiểm tra thực địa công tác hào Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” (T7-2021)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Công đoàn Kỹ thuật Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T7-2021)
 • Đội bóng đá Thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia giao lưu Giải bóng đá MINI Nam truyền thống Lần thứ XI-2021 của Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (T4-2021)
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật Đề án “Thăm dò mỏ sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ tại khu vực xã Hồng Phong và xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 • Lễ bàn giao tài liệu Đề án thành phần
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn thăm hỏi và tặng quà Tổ Công đoàn Kỹ thuật Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” đang thi công tại thực địa (T4-2021)
 • Đảng viên và quần chúng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tuyến toàn Quốc ngày 27,28 tháng 3 năm 2021
 • Đ/c Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng uỷ, Liên đoàn trưởng phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị CBVC Đoàn Địa chất 505 về tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức Giải bóng đá MINI chào mứng các Hội nghị đầu năm 2021 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T2-2021)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cùng các đơn vị trong Khối Cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Binh Định ký giao ước thi đua năm 2021
 • Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Đoàn Địa chất 501 (01/01/1976-01/01/2021)
 • Hội nghị kiểm tra kỹ thuật khảo sát lập kế hoạch thăm dò nâng cấp nâng cấp, thi công thăm dò nâng cấp khoáng sản đá bazan trụ, bazan khối tại xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (T12-2020)
 • Ảnh chụp lưu niệm Buổi gặp mặt, toạ đàm Kỷ niệm 45 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2020)
 • Đ/c Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (người số 2 tính từ bên trái) thăm hỏi và tặng quà các viên chức Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, bị bệnh hiểm nghèo, hiện đang điều trị.
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (T6-2020)
 • Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (T5-2020)
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (ngày 04-02-2020)
 • Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, Lãnh đạo Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chúc Tết cán bộ hưu trí Liên đoàn
 • Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 chức danh: Liên đoàn trưởng (T01-2020)
 • Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý lãnh đạo cấp phòng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T12-2019)
 • Hội nghị nghiệm thu cấp quản lý năm 2019 (T12)
 • Đội bóng đá đạt giải nhất Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Khai mạc Giải bóng đá Mini chào mừng 44 năm Ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975-22/11/2019)
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp hình lưu niệm với viên chức về nghỉ chế độ (T10/2019)
 • Bàn giao công tác Đoàn trưởng Đoàn Điạ chất 501 (T5-2019)
 • Chính quyền và Công đoàn Liên đoàn tổ chức vận chuyển, sắp xếp mẫu lưu địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2019)
 • Đồng chí Đỗ Cảnh Dương Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T3-2019
 • Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, chủ trì Hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chức danh: Liên đoàn trưởng (T1-2019)
 • Sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T11-2018)
 • Đồng chí Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng chủ trì các Hội nghị lấy phiếu bổ nhiệm Đoàn trưởng tại Đoàn Địa chất 505 (T9-2018)
 • Hội thao Khối thi đua các cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định  năm 2018
 • Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm Liên đoàn (T8-2018)
 • Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Liên đoàn Địa chất Đông bắc và Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đồng chí Trấn Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T8-2018)
 • Đại diện Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận giải nhất môn bóng bàn (T8-2018)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao tại FLC Quy Nhơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (T8-2018)
 • Tổ kiểm tra Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Kiểm tra thực địa đợt 1 năm 2018 Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” (T5-2018)
 • Lãnh đạo và Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tặng quà cho các Tổ Công đoàn thi công thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa”. (T5-2018)
 • Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Hội nghị thông qua “Quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” (T5-2018)
 • Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Địa chất, Khóa 58, hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T4-2018)
 • Lãnh đạo Liên đoàn trao Giải Bóng đá mini lần thứ 1 cho Đoàn Thanh niên Liên đoàn tổ chức chào mừng các hội nghị Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ và mừng xuân Mậu Tuất 2018 (T3-2018)
 • Lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao công tác Công đoàn Liên đoàn, Nhiệm kỳ 2017-2020 (T10_2017)
 • Đồng chí Lại Hồng Thanh Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T9-2017)
 • Đoàn Chuyên gia Nhật Bản đến thăm xã giao với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (T7-2017)
 • Công đoàn Cơ quan và Đoàn thanh niên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia xếp mẫu
 • Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tháng 5_2017)
 • Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tham gia hiến máu tình nguyện ngày 12/4/2017
 • Trần Văn Thảo, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 (14-3-2017)
 • Lãnh đao Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ nhận Cờ thi đua năm 2016 Khối cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định (T3-2017)
 • Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn (T11-2016)
 • Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ gặp mặt đại diện Lãnh đạo cán bộ chủ chốt Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (11-11-2016)
 • Đ/c Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhì hội thi
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 • Phòng Truyền thống - Bảo tàng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (22/11/1975 – 22/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 • Đoàn công tác số 5, Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Liên đoàn năm 2015
 • Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Lãnh đạo Liên đoàn làm việc với Đoàn Chuyên gia Nga
 • Tiếp Đoàn Chuyên gia Nga
 • Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm và làm việc tại Liên đoàn (Tháng 11-2014)
 • Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với CBVC Liên đoàn (Tháng 3-2011)
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn (22-11_1975_22-11-2010)
Portal BD
hop thu dien tu
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               3
  Truy cập hôm nay:               79
  Truy cập tuần này:               371
  Truy cập tháng này:               1863
  Số lượt truy cập: 277659
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ
Địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256 3846 768; Fax: 0256 3847 031.
Email: lddcttb@monre.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn trưởng Trần Văn Thảo
Giấy phép số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cấp ngày 05 tháng 6 năm 2015